Anh văn

FUTURE WORLD LEADER ENGLISH CLUB

Câu lạc bộ Anh Văn diễn ra tại các chi nhánh của ACPI Tây Ninh hàng tuần. Với sự dẫn dắt của Mr Juan Manco, Mr Steve và đội ngũ giáo viên ACPI sẽ tạo ra một môi trường giao tiếp Tiếng Anh 100% cho các bạn học viên có thể tự
Xem thêm ››

SUPERKIDS PROGRAM

Superkids là chương trình tiếng Anh dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi giúp học sinh phát triển nền tảng tiếng Anh vững chắc trong những năm đầu tiên. Trẻ em học về thế giới xung quanh bằng tiếng Anh. Chúng được cung cấp thông tin thích hợp...
Xem thêm ››

ANH VĂN MẪU GIÁO

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN MẪU GÍAO Giáo trình hiện đại, phương pháp giảng dạy sáng tao kết hợp giữa TPR (Total Physical Response) vaø SCM (Student – Centered Methodology
Xem thêm ››

STUDY ABROAD PROGRAM

Chương trình Anh ngữ 18 tuần cho người học dự định học tập ở nước ngoài hoặc đang tìm kiếm chương trình học tiếng Anh chuyên sâu. Chương trình cung cấp cho sinh viên các kỹ năng ngôn ngữ học thuật tích hợp cần thiết cho sự thành...
Xem thêm ››

ANH VĂN THIẾU NHI TỪ 6- 11 TUỔI

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN THIẾU NHI Giáo trình hiện đại Phương pháp dạy sáng tạo kết hợp giữa TPR (Total Physical Response) và SCM (Student – Centered Methodology)
Xem thêm ››

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

Chương trình Anh ngữ 18 tuần cho người học dự định học tập ở nước ngoài hoặc đang tìm kiếm chương trình học tiếng Anh chuyên sâu. Chương trình cung cấp cho sinh viên các kỹ năng ngôn ngữ học thuật tích hợp cần thiết cho sự thành...
Xem thêm ››

ANH VĂN THIẾU NIÊN

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN THIẾU NIÊN Giáo trình hiện đại Phương pháp dạy sáng tạo kết hợp giữa TPR (Total Physical Response) và SCM (Student – Centered Methodology)
Xem thêm ››

ANH VĂN GIAO TIẾP

CHƯƠNG TRÌNH ESL (English as a Second Language) Giáo trình chính thức của Đại học EL Camino College, California
Xem thêm ››

ANH VĂN THIẾU NHI

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN THIẾU NHI Giáo trình hiện đại, phương pháp dạy sáng tạo kết hợp giữa TPR (Total Physical Response) và SCM (Student – Centered Methodology)
Xem thêm ››

Anh văn

Anh văn

Anh văn

Anh văn

Anh văn

Anh văn