Anh văn

ANH VĂN THIẾU NIÊN

CHƯƠNG TRÌNH
ANH VĂN THIẾU NIÊN


Giáo trình hiện đại
Phương pháp dạy sáng tạo kết hợp giữa TPR (Total Physical Response)
và SCM (Student – Centered Methodology)

ĐỐI TƯỢNG :      Các em thiếu niên   từ 13  đến 17  tuổi
GIỜ HỌC      :      Buổi sáng  :  07h30 đến 09h30 , 9h30 đến 11h30 
                           Buổi tối      : 17h45 đến 19h30 hoặc 19h30 đến 21h15
NGÀY HỌC  :     
                          *  Thứ Bảy - Chủ Nhật (4 tiết /  1 tuần)
                          *  Hai - Tư - Sáu hoặc Ba - Năm - Bảy (6 tiết / tuần)

THỜI LƯỢNG :  4 tháng / tuần 4 tiết hoặc 2.5 tháng / tuần 6 tiết
 

Chương trình khuyến học :

·       Giảm 100% học phí khóa tiếp theo nếu đóng 4 khóa liên tục

·       Giảm  50% học phí khóa tiếp theo nếu đóng 3 khóa liên tục

.       Giảm  20% học phí khóa tiếp theo nếu đóng 2 khóa liên tục

Các tin khác
  SUPERKIDS PROGRAM (25.08.2017)
  ANH VĂN MẪU GIÁO (25.08.2017)
  STUDY ABROAD PROGRAM (25.08.2017)
  CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC (25.08.2017)
  LUYỆN THI TOEFL (25.08.2017)
  ANH VĂN GIAO TIẾP (23.08.2017)
  ANH VĂN THIẾU NHI (23.08.2017)
  ANH VĂN NGƯỜI LỚN (25.08.2017)

ANH VĂN THIẾU NIÊN

ANH VĂN THIẾU NIÊN

ANH VĂN THIẾU NIÊN

ANH VĂN THIẾU NIÊN

ANH VĂN THIẾU NIÊN

ANH VĂN THIẾU NIÊN