Anh văn

FUTURE WORLD LEADER ENGLISH CLUB

Câu lạc bộ Anh Văn diễn ra tại các chi nhánh của ACPI Tây Ninh hàng tuần. Với sự dẫn dắt của Mr Juan Manco, Mr Steve và đội ngũ giáo viên ACPI sẽ  tạo ra một môi trường giao tiếp Tiếng Anh 100% cho các bạn học viên có thể tự 

Các tin khác
  SUPERKIDS PROGRAM (25.08.2017)
  ANH VĂN MẪU GIÁO (25.08.2017)
  STUDY ABROAD PROGRAM (25.08.2017)
  CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC (25.08.2017)
  LUYỆN THI TOEFL (25.08.2017)
  ANH VĂN THIẾU NIÊN (25.08.2017)
  ANH VĂN GIAO TIẾP (23.08.2017)
  ANH VĂN THIẾU NHI (23.08.2017)
  ANH VĂN NGƯỜI LỚN (25.08.2017)

FUTURE WORLD LEADER ENGLISH CLUB

FUTURE WORLD LEADER ENGLISH CLUB

FUTURE WORLD LEADER ENGLISH CLUB

FUTURE WORLD LEADER ENGLISH CLUB

FUTURE WORLD LEADER ENGLISH CLUB

FUTURE WORLD LEADER ENGLISH CLUB