Anh văn

LUYỆN THI TOEFL

TOEIC
ANH VĂN GIAO TIẾP QUỐC TẾ

Cấp độ

Giáo trình

 

 

   Trình độ nhập học

 

  Pre-Toeic  1 -  ESL1

                         ESL2

  Giáo trình chính thức của Đại học Hoa Kỳ EL -    CAMINO - California

 

 

 

          2 giờ GV

Nước Ngoài

Một tuần

  Pre-Toeic 2 -  ESL3

                        ESL4

  Giáo trình chính thức của Đại học Hoa Kỳ EL - CAMINO - California

 

 

TOEIC

300-450

   Long Man Preperation Series for  the  (New)TOEIC - Introductory

    (3rdedition,2004 & 2007)

 

 

 

Elementary

ESL 4

 

TOEIC

 450-600

   Long Man Preperation Series for  the (New)TOEIC – Intermediate

 (3rdedition,2004 & 2007)

 

 

 

ESL 6

 

TOEIC

600-750

   Long Man Preperation Series for  the (New)TOEIC – Advandce

  (3rdedition,2004 & 2007)

 

 

 

Intermediate

ESL 8

TOEIC

750-900

   Long Man Preperation Series for  the (New)TOEIC – Reveiw

  (3rdedition,2004 & 2007)

   

 

Toeic 750

 

*** Ghi chú

·        Thời gian học : 3 ngày/tuần , 2giờ/ngày (Hai, tư, sáu hoặc Ba, năm, bảy)

·        Học viên không đạt đủ điểm sẽ được học lại miễn phí hoàn toàn

(Điều kiện : không vắng mặt  trên 10% thới gian và làm bài tập đầy đủ theo chương trình)

·        Chứng chỉ do  Viện Ngôn Ngữ Hoa Kỳ  ETS cấp có giá trị Quốc Tế

 
Các tin khác
  SUPERKIDS PROGRAM (25.08.2017)
  ANH VĂN MẪU GIÁO (25.08.2017)
  STUDY ABROAD PROGRAM (25.08.2017)
  CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC (25.08.2017)
  ANH VĂN THIẾU NIÊN (25.08.2017)
  ANH VĂN GIAO TIẾP (23.08.2017)
  ANH VĂN THIẾU NHI (23.08.2017)
  ANH VĂN NGƯỜI LỚN (25.08.2017)

LUYỆN THI TOEFL

LUYỆN THI TOEFL

LUYỆN THI TOEFL

LUYỆN THI TOEFL

LUYỆN THI TOEFL

LUYỆN THI TOEFL