Đội ngũ giáo viên

MR.KEVIN DƯƠNG

Với trên10 năm kinh nghiệm trong ngành, thầy Kevin Dương là người luôn nhiệt huyết và tận tâm với từng học trò. Bên cạnh những kiến thức giảng dạy trên lớp, Thầy Kevin Dương luôn chia sẽ những kinh nghiệm sống, xây dựng và định hướng tương lai nghề nghiệp cho các học viên trẻ, giúp các em có động cơ học tập tốt nhất. 

Các tin khác
  MS. THÚY SƯƠNG (01.01.1970)
  MS. KIM HUỆ (01.01.1970)
  MS. XUÂN (01.01.1970)
  MS. KIỀU NGA (01.01.1970)
  MS. CẨM GIANG (01.01.1970)
  MR. HẢI DƯƠNG (01.01.1970)
  MR. STEVE (01.01.1970)
  MR. TYRON (01.01.1970)
  MR. JUAN MANCO (01.01.1970)

MR.KEVIN DƯƠNG

MR.KEVIN DƯƠNG

MR.KEVIN DƯƠNG

MR.KEVIN DƯƠNG

MR.KEVIN DƯƠNG

MR.KEVIN DƯƠNG