Tin Tức

KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT 1 - CUỘC THI TÀI NĂNG TIẾNG ANH 2018 - 2019

Giấy báo thi đã được Anh ngữ ACPI gửi về trường. Tuy nhiên, nếu phụ huynh có yêu cầu lấy trực tiếp vui lòng liên hệ: 0276.3570123. Trân trọng!

Quý phụ huynh và thí sinh vui lòng xem kết quả tại đường link: 

https://drive.google.com/open?id=1t_97E2FBTssDMAUjFbOj8jRG1t0aL7w1

 

Các tin khác
   (26.07.2018)
   Anh văn thiếu nhi (26.08.2017)

KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT 1 - CUỘC THI TÀI NĂNG TIẾNG ANH 2018 - 2019

KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT 1 - CUỘC THI TÀI NĂNG TIẾNG ANH 2018 - 2019

KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT 1 - CUỘC THI TÀI NĂNG TIẾNG ANH 2018 - 2019

KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT 1 - CUỘC THI TÀI NĂNG TIẾNG ANH 2018 - 2019

KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT 1 - CUỘC THI TÀI NĂNG TIẾNG ANH 2018 - 2019

KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT 1 - CUỘC THI TÀI NĂNG TIẾNG ANH 2018 - 2019