Tin Tức

KẾT QUẢ VÒNG 1 CUỘC THI " ENGLISH CHAMPION" 2020 - 2021

Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh và các em thí sinh vui lòng click vào đường link để tải kết quả về xem: 

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021" khu vực Bến Cầu ( Tiểu Học)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021 " khu vực Bến Cầu ( THCS)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021 " khu vực Bến Cầu ( THPT)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021 " khu vực Gò Dầu ( Tiểu Học)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021 " khu vực Gò Dầu ( THCS)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021 " khu vực Gò Dầu ( THPT)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021 " khu vực Trảng Bàng ( Tiểu Học)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021 " khu vực Trảng Bàng ( THCS)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021 " khu vực Trảng Bàng ( THPT)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021 " khu vực Tân Châu ( Tiểu Học)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021 " khu vực Tân Châu ( THCS)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021 " khu vực Tân Châu ( THPT)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021 " khu vực Tân Biên ( Tiểu Học)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021 " khu vực Tân Biên ( THCS)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021 " khu vực Tân Biên ( THPT)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021 " khu vực Dương Minh Châu ( Tiểu Học + THCS)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021 " khu vực Châu Thành ( Tiểu Học)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021" khu vực Châu Thành ( THCS)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021 " khu vực Châu Thành ( THPT)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021" khu vực Tp Tây Ninh ( Tiểu Học)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021" khu vực Tp Tây Ninh ( THCS)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021" khu vực Tp Tây Ninh ( THPT)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021" khu vực Hòa Thành ( Tiểu Học)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021" khu vực Hòa Thành ( THCS)

Kết quả Vòng 1 Cuộc Thi " English Champion 2020 - 2021" khu vực Hòa Thành ( THPT)

 

Các tin khác
  TUYỂN DỤNG 2021 (09.12.2020)
   Anh văn thiếu nhi (26.08.2017)

KẾT QUẢ VÒNG 1 CUỘC THI " ENGLISH CHAMPION" 2020 - 2021

KẾT QUẢ VÒNG 1 CUỘC THI " ENGLISH CHAMPION" 2020 - 2021

KẾT QUẢ VÒNG 1 CUỘC THI " ENGLISH CHAMPION" 2020 - 2021

KẾT QUẢ VÒNG 1 CUỘC THI " ENGLISH CHAMPION" 2020 - 2021

KẾT QUẢ VÒNG 1 CUỘC THI " ENGLISH CHAMPION" 2020 - 2021

KẾT QUẢ VÒNG 1 CUỘC THI " ENGLISH CHAMPION" 2020 - 2021

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TẠI ACPI

Đăng ký học Đăng ký học Liên hệ Liên hệ Zalo Zalo Facebook Facebook